Aanmaning

Door goederen of diensten te accepteren hebt u de verplichting op u genomen hiervoor tijdig te
betalen.

Niet of niet-tijdig betalen leidt voor u onherroepelijk tot aanzienlijke kosten.

Uiteindelijk kan uw weigering te betalen zelfs leiden tot beslaglegging, executie-verkoop of –in
sommige gevallen- een negatieve codering bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.

Een dergelijke codering zal het welhaast onmogelijk voor u maken de eerst volgende vijf jaar een
financiële verplichting aan te gaan.

Bedenkt u zich goed dat het negeren danwel terzijde leggen van een door ons kantoor aan u verstuurde
aanmaning, slechts een uiterst negatief effect zal hebben op de mogelijkheid uw problemen op te
lossen.