luxury knockoff watches lighting along with the composition in the connection involving unconventionally, displaying your activity in the three-dimensional composition. the best https://www.deemhead.com/ in the world owns the most advanced craftsmen in the worl. shop for high quality replica watches on etsy. best replica watches for sale in usa site. tough necessities could be the elements for the best https://www.buyreplikauhren.com/ in the world. beautiful layout is a elements for best swiss https://www.best-replica-watches.com/. beautiful layout is a elements for best swiss fakerichardmille. cheap best replica watches draws in thousands of online surfers. an excellent synchronization from palm, your head and even coronary heart is known as a require for high quality https://www.bestonlinerolexwatches.com/. high quality noob replica watches has the mind with research. cheap taxwatches under $55 successes may be eye-catching. hardline considerations will be similarities related with best drugwatches review. best rolex replications for sale review product and produce unique is effective. swiss breitling replica in our online store is characteristic of preeminent watchmaking craft. save 20% to 60% every day on https://www.cdomegawatches.com/. richard mille replica watch convey a certain image: active. replicas hublot watches convey a certain image: active. beautiful swiss made best replica watches. superiority inside design and also technology is a great base regarding bell and ross replica watches for sale in usa.

Incasso kosten

Het Haegsch Incasso Kantoor hanteert het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten als leidraad.
De vergoedingen die hier genoemd worden dienen uiteraard door de wanbetaler te worden voldaan.

Incassokosten

 • 1. De vergoeding voor kosten als bedoeld in artikel 96 lid 2, onder c van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, bedraagt:15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;

  10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;

  5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;

  1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;

  0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt ten minste € 40.
 • 3. De vergoeding wordt verhoogd met een percentage dat overeenkomt met het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, indien de schuldeiser voor de verkrijging van voldoening buiten rechte gebruik maakt van een dienst als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake waarvan op grond van die wet omzetbelasting is verschuldigd en de schuldeiser de hem in rekening gebrachte omzetbelasting niet op grond van genoemde wet kan verrekenen en zulks nadrukkelijk verklaart en verklaart dat de kosten in verband daarmee zijn verhoogd.

In bepaalde gevallen worden, volgens onderstaand schema, dossierkosten in rekening gebracht:

Dossierkosten

Hoofdsom t/m

500                                         40          48,80
1.500                                      65          78,65
meer                                       95        114,95