Vordering

U wilt uw klant niet kwijt, maar u wilt wel uw rekening betaald hebben.
In dat geval is het  verstandig het Haegsch Incasso Kantoor in te schakelen.

Wij begeleiden u tijdens het gehele incasso traject, van de eerste sommatiebrief tot advisering bij een gerechtelijke procedure.
In samenspraak met de opdrachtgever wordt de te volgen strategie bepaalt, waarbij wij er –in voorkomende gevallen- te allen tijden voor zullen waken uw commerciële belangen niet te schaden.

Uiteraard draagt het Haegsch Incasso Kantoor zorg voor een snelle afdracht van de voor u geïncasseerde bedragen.
Door de regio gebonden werkwijze  is het voor het Haegsch Incasso Kantoor eenvoudig uw debiteur te bezoeken om zo tot een oplossing te komen. Een dergelijk bezoek heeft, in tegenstelling tot een enkele schriftelijke aanmaning, in de regel een uiterst positief effect op de inning van uw vordering.

Indien u op zoek bent naar een correct en daadkrachtig incassobureau, aarzelt u dan niet contact op te nemen.